Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorSæther, Ola M.
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:05:23Z
dc.date.available2020-07-15T09:05:23Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667327
dc.description.abstractI samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal er det gjort miljøgeokjemisk kartlegging av bunnsedimentene i Ørstafjorden. Konsentrasjonen av 30 elementer inklusivt Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, V, Ag, P og S er bestmet i 16 overflateprøver og 4 sedimentkjerner inntil 28 cm dyp. Prøvene ble tatt med \"Box-corer\". Svovel er bestemt ved forbrenning og titrering, og de øvrige grunnstoffer ved atomemisjon (ICP) på 7N saltpetersyreuttrekk. Alle analyseresultater refererer til konsentrasjon i tørt materiale. I denne rapporten er resultatene presentert i tabeller, kart med konsentrasjons- profiler i fjordens lengderetning for overflateprøvene og konsentrasjons- profiler som funksjon av dyp i sedimentkjernene. Kartleggingen viser at Ørstafjorden ikke er vesentlig forurenset av tung- metaller sammenliknet med f.eks. deler av Trondeimsfjorden. Innholdet av fosfor er relativt høyt. Belastningsgraden av metaller i fjorden som funksjon av tid er ikke vurdert da ingen aldersbestemmelser er utført.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.132)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFOSFOR
dc.subjectSVOVEL
dc.titleMiljøgeologi i Ørstafjorden. Del II. Sedimentgeokjemi.
dc.typeReport
dc.description.localcode29881
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal