Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Karl Inge
dc.coverage.spatial19322 Gav'dnjavarri
dc.coverage.spatial19324 Lavvoai'vi
dc.coverage.spatial19323 Suvcaganvarri
dc.coverage.spatial19321 Niei'davarri
dc.date.accessioned2020-07-15T09:05:29Z
dc.date.available2020-07-15T09:05:29Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667329
dc.description.abstractKartblandene dekker et område inntil grensen mot Finland som omfatter østlig del av Kautokeinogrønnstensbeltet og tilgrensende gneiser og en liten del av Karasjokgrønnsteinsbeltet østligst. Gneisene er arkeiske, tilhørende Jer'gulgneiskomplekset. De er delt inn i fire mindre enheter\/massiver som alle er av trondhjemittisk-tonalittisk sammensetning. I selve grønnsteinsbeltet er det definert fire formasjoner. Sådnabæifm., som eldste enhet, er foldet sammen med gneisen som utviser mulig intrusive kontaktforhold primært. Formasjonen omfatter metabasalter av komatiittisk- og basaltisk sammensetning; metagabbroer\/-diabaser og kvartsitter\/glimmerskifre. Baharav'dujavfm. omfatter opptil 50% komatitter overlagret av metabasalter\/tuffitter og glimmerskifre. Den ligger antakelig diskonformt på de ovenfor nevnte enheter. Masiformasjonen overlagrer på ny antakelig diskonformt enhetene nevnt ovenfor og består av kvartsitter og kvartsglimmerskifre, delvis migmatittiske. Av'zifm. overlagrer Masifm. og\/ eller Baharav'dujav'rifm. og utgjøres av metabasalter\/-tufitter og kvartsitter\/glimmerskifre. Alle enheter intruderes av Lavvoai'vi granitt- massiver (ca.1750 m.å.). Metamorfosen er øvre del av \"medium grad\".
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.145)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRANITT
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectGNEIS
dc.subjectOMDANNING
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.subjectPETROGRAFI
dc.titleBeskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart Niei'davarri 1932 I, Gav'dnjavarri 1932 II, Suvcaganvarri 1932 III, Lavvoai'vi 1932 IV M 1:50 000
dc.typeMap
dc.description.localcode29889


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal