Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.coverage.spatial18174 Fåvang
dc.date.accessioned2020-07-15T09:06:01Z
dc.date.available2020-07-15T09:06:01Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667337
dc.description.abstractRapporten gir en beskrivelse av de geologiske og hydrogeologiske forhold for området fra Båtstø camping til Moksas utløp i Lågen. Hoveddelen av dataene er fremskaffet gjennom geofysiske undersøkelser og sonderboringer m\/prøve- taking samt registrering av vannstandsvariasjoner i grunnvannsmagasinet. Brønnens hovedmatingsretning er fra Lågen i nordvestre del av grunnvanns- magasinet. Det semipermeable laget som dekker det permeable sandlaget er registrert i alle sonderboringer innenfor grunnvannsmagasinet. Laget virker som sperre- sjikt og hindrer direkte nedtrengning av overflateforurensing, og begrenser samtidig nedtrenging fra Moksa til et minimum. Det konluderes med at dagens brønnplassering er meget godt egnet for kommunal drikkevannsforsyning både utfra vannmengde, vannkvalitet og arealbruk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.162)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectRØRBRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleTretten vannverk. Beskyttelse av grunnvannsforekomsten.
dc.typeReport
dc.description.localcode29904
dc.source.pagenumber36


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal