Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.coverage.spatial11193 Vanylven
dc.coverage.spatial11194 Fosnavåg
dc.date.accessioned2020-07-15T09:06:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:06:04Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667338
dc.description.abstractNGU har vurdert sjansane for grunnvatn som vassforsyning på Sandsøy, Kvamsøy og Voksa. Ein bora brønn på Sandsøy og Kvamsøy vil truleg gje mindre enn 500 l\/time. Boringar mot sprekkesoner kan derimot gje vassmengder mellom 500-2000 l\/time. På Sandsøya vert det i fyste omgang tilrådd å måle vassføringa i kjeldene ved Våge. I tillegg er det ønskjeleg å prøvepumpe ein fjellbrønn ved Sandbakk. På Kvamsøya er det mogeleg at vassforsyninga kan baserast på ein gravd brønn i nærleiken av dagens vassverk. Fåre for inntrengjing av saltvatn gjer at boring på Voksa vert frarådd.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.165)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRAVD BRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleVassforsyning til Sandsøy og Kvamsøy, Sande kommune, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29909
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal