Show simple item record

dc.contributor.authorHysingjord, Jens
dc.coverage.spatial17133 Kilebygd
dc.coverage.spatial17134 Nordagutu
dc.date.accessioned2020-07-15T09:06:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:06:51Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667354
dc.description.abstractInnen et avgrenset område på kartbladene Nordagutu og Kilebygd inneholder bekkesedimentene tildels høye Be-gehalter (maks 50,5 ppm Be). Bergarter innen dette området er prøvetatt og analysert på Be, Y og Ce. Endel av prøvene ble i tillegg analysert på Ag, Nb, Bi og Sb. Flere av bergartene er anriket på beryllium: En middelskornet granittisk gneis fra området inneholder i gjennomsnitt 8.1 ppm Be. Jernmalmene i området inneholder 9-12 ppm Be. Vismutmalm fra Lia grube inne- holder 48 - 145 ppm Be. En analyse av pegmatitt, den antatte moderbergart for vismutmalmen inneholder 49 ppm Be. Denne pegmatitt har sin hovedut- bredelse i feltets høyesteliggende del, i anomalifeltets NV-lige hjørne. Isens hovedbevegelsesretning er mot SØ, og en rimelig forklaring på Be- anomaliene er at pegmatittmateriale er transportert med isen. Ingen økonomisk interessante berylliummineraliseringer er funnet. En flerelementsanomali på kbl. Kilebygd viser seg å være forårsaket av kalking av vassdraget med avgang fra Søve gruber.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.183)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSØLV
dc.subjectSJELDNE JORDARTER
dc.subjectVISMUT
dc.subjectBERYLLIUM
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleOppfølging av Be-anomalier på kartbladene Nordagutu 1713 IV og Kilebygd 1713 III.
dc.typeReport
dc.description.localcode32572
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal