Show simple item record

dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.coverage.spatial16344 Lyngstuva
dc.coverage.spatial16343 Lyngen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:07:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:07:06Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667360
dc.description.abstract150 prøver, hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert på Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer og Zr, Y, Sr, V, Zn, Cu, Ni, Co, Cr og S ved XRF. De undersøkte ultramafittene, ved Kjosen og Russelv, representerer hovedsaklig dunittiske til wehrlittiske kumulater. Av PG-metallene er Pt og Pd helt dominerende. Dunittdominerte ultramafitter ved Kjosen har Pt+Pd mellom <1 og lokalt opp mot 100 ppb, med Au generelt godt under 5 ppb. I den wehrlitt- dominerte Russelvultramafitten er edelmetallinnholdet relativt høyt. Mange prøver har >100 ppb Au+Pt+Pd, med høyeste verdi over 500 ppb. Pd\/Pt og Au\/Pt er høyere enn ved Kjosen. Soner med kobbersulfidmineralisering er markert anriket, og det antas at edelmetallene er magmatisk utfelt i en sulfidfase. Det synes å være et potensiale for sulfid-tilknyttede edelmetallkonsentra- sjoner i de ultramafiske (-mafiske?) kumulater i Lyngsfiolitten. Dette bør følges opp ved mer detaljerte undersøkelser, hovedsaklig prøvetaking\/- analysering av sulfidmineralisering i kumulatsekvensen. Sedimentbergarter øst for ofiolitten er delvis derivert fra ultramafittene og har et mulig, om enn ubekreftet, potensiale for \"paleo-placer\" edelmetall- konsentrasjoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.064)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGULL
dc.subjectPLATINAMETALL
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleEdelmetallpotensiale på Lyngenhalvøya
dc.typeReport
dc.description.localcode29803
dc.source.pagenumber42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal