Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17243 Jøa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:07Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:07Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667379
dc.description.abstractUt fra resultater fra prøvepumping er midlere kapasitet for brønn 1 anslått til Q=5.000-6.000 l\/time og for brønn 2 Q=1.000-2.000 l\/time. Resultatet for brønn 1 må betegnes som meget god. Resultatet for brønn 2 må betegnes som noe negativ med tanke på det store vannbehov det her er snakk om. Analyser av vannprøver fra de to brønnene viser grunnvann av god drikkevanns- kvalitet. Natriuminnholdet er noe høyt i forhold til gjeldende norske normer for drikkevann. For å fjerne uønskede gasser (hyrdogensulfid) samt å øke oksygeninnholdet vil lufting av vannet være påkrevet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.100)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titlePrøvepumping av grunnvannsbrønner ved Vikan i Namsos kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode29847
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal