Show simple item record

dc.contributor.authorBlikra, Lars H.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial17243 Jøa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:37Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:37Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667399
dc.description.abstractDet er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området (Dalsegg 1988). Hensikten med målingene var å kartlegge materialtyper og genese. Målingene viser at en i hele området har et topplag med høye motstander, noe som er tolket til å være strandmateriale. Under dette topplaget er motstandene generelt lave, og er antatt å være finkornige moreneavsetninger og marine sediment. Sonderingene som ble foretatt på hovedryggen ved Salsnes har ikke motstands- forhold som tilsier at dette er noen \"typisk\" randavsetning med sortert sand og grus. Motstandsforløpet i sonderingene nord for Urdsvatnet tyder på at denne rygg- formen kan være en randavsetning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.174)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVARTÆR
dc.titleVertikale elektriske sonderinger ved Salsnes, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode29649
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal