Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fred.
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:39Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667401
dc.description.abstractEtter forespørsel fra Verdal kommune har NGU utført grunnvannsundersøkelser på Dalemarkavsetningen ved østsiden av Leksdalsvatnet. Denne rapporten omhandler de geofysiske undersøkelsene som omfatter 4 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 1,6 km og 8 elektriske dybdesonderinger. Tolkningene viser at fjelloverflaten ligger dypest i vest ved Leksdalsvatnet i nivå 20 moh. og at den skråner forholdsvis jevnt oppover til rundt 80 moh. 1 km øst for vatnet. Maksimum løsmassemektighet langs avsetningen avtar fra nær 50 m i vest til 25-30 m i øst. Høyt finstoffinnhold i vestlige del av av- setningen vil hindre direkte kommunikasjon mellom Leksdalsvatnet og grunn- vannsmagasinet østover i avsetningen. Mektighet av grunnvannsmagasin som ligger over tette løsmasser (silt og leire og\/eller finstoffrik morene) er av størrelse 10 m og mindre langs østlige halvdel av avsetningen, men kan være noe større lengst øst. Det konkluderes med at Dalemarkavsetningen ikke vil være egnet som hovedvann- kilde for Verdal kommune. Dersom avsetningen er av interesse for lokal vann- forsyning til Leksdalen-området, anbefales det at oppfølgende undersøkelser blir foretatt på østlige del av avsetningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelse ved Dalemark, Verdal kommune. Seismiske målinger og elektriske sonderinger.
dc.typeReport
dc.description.localcode29684
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal