Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:43Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667403
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over viktige sand-, grus- og pukkfore- komster. Registeret skal være et hjelpemiddel til å oppnå en samfunnsnyttig forvaltning av denne type byggeråstoffer. I Strand kommune er det tidligere utført løsmassekartlegging med oppfølgende sand- og grusundersøkelser (NGU-rapport nr. 85.185). Registeret bygger på dette arbeidet. Totalt er det registrert 15 sand- og grusforekomster i kommunen. De kjente ressursene er beregnet til 35 mill. m3. I tillegg er det registrert ett stasjonært pukkverk. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og mineralinnholdet er generelt god. Bare en mindre del av de registrerte fore- komstene kan få betydning som økonomisk utnyttbare ressurser. Grusforekomstene ved Tjøssheim (fnr. 2), Østerhus (fnr. 3), Botne (fnr.11) og pukkforekomsten ved Breivika (fnr. 501) peker seg ut. Bebyggelse og dyrka mark kommer mange steder i konflikt med eventuell utvinning. For å kunne foreta en sikker vurdering av volum\/kvalitet innen sand- og grusforekomstene ved Tjøssheimavsetningen og Østerhusforekomsten må det foretas boringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.153)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Strand Kommune, Rogaland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29707
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal