Show simple item record

dc.contributor.authorSkilbrei, Jan Reidar
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:44Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:44Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667404
dc.description.abstractDet er gjort en undersøkelse av reproduserbarhet og målenøyaktighet til instrumentene på petrofysisk laboratorium, og feltinstrumentene. Egenfrekvensmåleren (måler magnetisk susceptibilitet) gir resultat med en relativ feil (presisjon) som er < 1% ved gjentatte målinger på 71 prøver. Langtidsdrift er ikke målbar. Korttidsdrift (p.g.a. variasjoner i temp.) er hovedkilde til instrumentvariasjonen. Denne kan reduseres ved å bygge spolen inn i en boks. Tilsvarende forsøk med Oerstedmeteret (remant og indusert magnetisering) viser at dette må skiftes ut. Instrumentfølsomheten er for dårlig. Det er påvist systematiske forskjeller mellom resultat av prøver målt med både egenfrekvensinstrumentet og Oerstedmeteret. Alle data for retningsorienterte prøver som ligger i databasen må prosesseres om igjen. Vekten måler nøyaktig nok til alle våre formål. Instrumentvariasjonen er neglisjerbar i høve til naturlig variasjon i spes. vekt innenfor samme bergart, samme blotning og mellom blotninger. Imidlertid gjøres det mange skivefeil på lab. Dette skyldes arbeidets art, og kan ikke uten videre elimineres. Derfor må det innføres automatisk datainnsamling på alle instrumenter. I rapporten er det gitt forslag til endringer samt innkjøp av nye instrumenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleMålenøyaktighet og reproduserbarhet ved måling av petrofys. egenskaper i lab. og i felt; med forslag til endring og utskifting av instrumenter.
dc.typeReport
dc.description.localcode29732
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal