Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Hans Jørund
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:48Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:48Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667407
dc.description.abstractSom en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Oslo og Akershus fylker. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er totalt kartlagt 191 sand- og grusforekomster og 26 pukkverk i Oslo og Akershus. Det samlede volum sand og grus er beregnet til 450 mill.kubikkm. Kommunene Ullensaker, Eidsvoll og Aurskog-Høland er godt forsynt med til dels meget gode masser, mens alle kommunene vest for Øyeren, inkludert Oslo, har ubetydelige mengder sand og grus. I Osloregionen er derimot pukkproduksjonen stor og de fleste verkene driver på gode kvaliteter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus-og Pukkregisteret i Oslo og Akershus fylker
dc.typeReport
dc.description.localcode29737
dc.source.pagenumber148


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal