Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial24363 Båtsfjord
dc.coverage.spatial23354 Tana
dc.coverage.spatial23353 Varangerbotn
dc.coverage.spatialBÅTSFJORD
dc.coverage.spatialTANA
dc.coverage.spatialNESSEBY
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:58Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667414
dc.description.abstractSom et ledd i NGUs regionale kartlegging av grunnvannsressursene i Finnmark fylke ble det målt refraksjonsseismikk på følgende utvalgte steder: Nyborg ved Varangerbotn (35W 5605 77872), Austertana (35W 5588 78146) og Båtsfjord (35W 5991 78362). Samtidig ble et sprekkesystem ved Barnes (35W 5663 77764) sør for Varangerbotn undersøkt med VLF. Målingene viser interessante resultater ved Austertana, Båtsfjord og Barsnes, og boringer anbefales. Området ved Nyborg synes lite interessant p.g.a. overdekkets beskaffenhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleRefraksjonsseismikk og VLF-målinger ved Nyborg, Austertana, Båtsfjord og Barsnes 1987.
dc.typeReport
dc.description.localcode29751
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal