Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.coverage.spatial15201 Rennebu
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial15204 Trollhetta
dc.date.accessioned2020-07-15T09:09:23Z
dc.date.available2020-07-15T09:09:23Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667426
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Meldal kommune. Arbeidet er utført i tråd med retnings- linjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelige. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert 42 forekomster med sortert sand og grus. De aller fleste av disse er volumberegnet og et grovt overslag gir tilsammen 87 mill. m3. Kommunen er totalt sett godt forsynt med sand og grus i forhold til befolkningen. Forekomstene har et nokså høyt innhold av svake og meget svake bergarter. Analyseresultater fra syv prøvetatte fastfjellsforekomster viser at kommunen har bergarter som egner seg for knusing og produksjon av pukk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Meldal kommune, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode29780
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal