Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial16173 Vangsmjøsi
dc.coverage.spatial16172 Slidre
dc.coverage.spatial16174 Gjende
dc.coverage.spatial15172 Øye
dc.coverage.spatial15171 Tyin
dc.coverage.spatial16164 Hemsedal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:09:25Z
dc.date.available2020-07-15T09:09:25Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667427
dc.description.abstractNGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Vang kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanlegging- en, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene kan deles inn i: 1) Avgrensning av grunnvannsforekomster i løsmasser og en klassifisering av løsmassenes vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG. 2) Forekomstenes egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med referansenummer av utførte sonderboringer, testpumpinger og geofysiske undersøkelser, og av eksisterende rørbrønner (produksjons- brønner). 4) Klassifisering av berggrunnens vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG 5) Større sprekker og forkastninger 6) Lokalisering med referansenummer av borebrønner i fjell; angivelse av dyp og kapasitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.051)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGRUNNVANN. Temakart med beskrivelse Vang kommune, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode29789
dc.source.pagenumber21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal