Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Ola Magne
dc.date.accessioned2020-07-15T09:10:00Z
dc.date.available2020-07-15T09:10:00Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667441
dc.description.abstractEt tiprosentlig utvalg på 544 bekkesedimentprøver av en samling på 6664 prøver fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er analysert på33 grunnstoffer ved nøytronaktivering. Den geografiske fordeling av de 33 grunnstoffene er fremstilt på kart i målestokk 1:1 million. En statistisk bearbeiding og prinsipal-komponent analyse er utført. Resultatene er presentert på kart i målestokk 1:1 million. Flere områder med anomale verdier er avgrenset. Blant disse er Kongsmoen, Foldereid, Verrabotn og Gressåmoen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.108)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectNØYTRONAKTIVERING
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.titleGeokjemiske undersøkelser i Nord-Trøndelag nøytronaktiveringsanalyse på bekkesedimenter
dc.typeReport
dc.description.localcode29860
dc.source.pagenumber86


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal