Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.coverage.spatialRAUMA
dc.coverage.spatial13203 Åndalsnes
dc.coverage.spatialMOLDE
dc.date.accessioned2020-07-15T09:10:34Z
dc.date.available2020-07-15T09:10:34Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667449
dc.description.abstractNGU har utført orienterende refleksjonsseismiske undersøkelser i utløpet av Langfjorden, Møre og Romsdal. Formålet var å kartlegge mektigheten av løs- masser over berggrunnen med tanke på tunnelforbindelse. De største, sammenhengende sedimentmektighetene er observert i dypålen i fortsettelsen av Langfjorden. Maksimal observert mektighet er 165 ms. Over terskelen mellom Åfarnes og Veøy avtar mektigheten til 55 ms. På grunn av stor profilavstand (1000-1500 m), må en regne med at mange detaljer i mektighetsvariasjoner mangler. I hele undersøkelsesområdet er det spor etter undersjøiske ras som har gått i bløte hav- og fjordavsetninger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.152)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleRefleksjonsseismiske undersøkelser i Ytre Langfjorden, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode29895
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal