Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGraff, Per-Reidar
dc.contributor.authorRøste, Johs. Rye
dc.date.accessioned2020-07-15T09:10:42Z
dc.date.available2020-07-15T09:10:42Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667454
dc.description.abstractSerpentin-magnesittbergarten i Raudbergfeltet, Vik i Sogn, er potensielt råstoff for magnesiumfremstilling. Det er i denne forbindelse testet løselig- heten av 6 serpentinittprøver. Løseligheten ligger på gjennomsnittlig 49.6% etter 2 timers utlutingstid med kokende 6N saltsyre (den aktuelle behandlings- tid ved utluting). De mikrostrukturelle undersøkelser viser at residuet har gjennomgått en fundamental krystallstrukturell forandring gjennom utlutingsprosessen. Det har hittil ikke lykkes å oppnå ionebyttereffekt med dette materialet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.189)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSERPENTIN
dc.subjectION
dc.titleUtluting av serpentinitt - Del 1
dc.typeReport
dc.description.localcode29912
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal