Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.coverage.spatialSTJØRDAL
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.date.accessioned2020-07-15T09:11:32Z
dc.date.available2020-07-15T09:11:32Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667474
dc.description.abstractEtter oppdrag for franzefoss Bruk A\/S ble området mellom Trondheim og Stjørdal vurdert med hensyn til etablering av stasjonært pukkeverk. Basert på geologisk kartinformasjon og tilgjengelige rapporter ble alternative lokaliteter sør for Hommelvik nærmere undersøkt. Feltundersøkelsene har vist at bergarter med god kvalitet dekker for små arealer til at uttak i større målestokk er mulig. For mindre mobile knuseverk vil det imidlertid kunne påvises flere uttakssteder. Pga. liten homogenitet innenfor de mekaniske gode bergartene må en forvente stor variasjon i kvaliteten på produktene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDAGBERGART
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPUKK
dc.subjectGABBRO
dc.titlePukkundersøkelser Trondheim - Stjørdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode30636
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal