Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkli, Kristian
dc.coverage.spatial17243 Jøa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:11:47Z
dc.date.available2020-07-15T09:11:47Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667478
dc.description.abstractNGU har utført refleksjonsseismiske undersøkelser i Seierstadfjorden som underlag for vurdering av fastlandsforbindelse til Jøa. Seierstadfjorden ligger langs en nord-syd-gående sprekke-\/ forkastningssone i fjellgrunnen. Sedimentene består av et øvre silt-\/ leir-dominert lag og et undre morenelag. Kvartærgeologiske forhold på land tyder på at større morenemasser er avsatt i fjorden. På østsiden av fjordens midtlinje, i området Buvika - Bergemholmen tvers, varierer dyp fra nåværende havnivå til overflate morene mellom ca. 140 - 220 m. Til disse verdiene må det adderes tykkelse av morene og nødvendig fjelloverdekning for å bestemme maks. dyp av eventuell tunnel-trase. Tykkelse av morene anbefales nærmere fastlagt ved refraksjonsseismikk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.230)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleRefleksjonsseismiske undersøkelser i Seierstadfjorden (Elvalandet/Jøa), Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode29329
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal