Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.coverage.spatialSØR-VARANGER
dc.coverage.spatialVADSØ
dc.coverage.spatialVARDØ
dc.coverage.spatialTANA
dc.coverage.spatialNESSEBY
dc.coverage.spatialBÅTSFJORD
dc.coverage.spatialBERLEVÅG
dc.date.accessioned2020-07-15T09:13:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:13:58Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667547
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk kartlegging i Øst-Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarksprogrammets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggingsmetodikk for grunnvann. Det er gode muligheter for grunnvannsuttak både i fjell og løsmasser i Øst-Finmark. Det er muligheter for grunnvann i løsmasser flere steder langs Tana og Pasvikvassdragene. I tillegg er mulighetene til stede langs enkelte elveavsetninger langs kysten, som i Båtsfjord, Nesseby og Austertana. Bergartene på Varangerhalvøya er av sedimentær opprinnelse og sandsteinene i dette området er meget gode vanngivere (> 2000 l\/time). I Sør-Varanger er ulike gneiser de dominerende bergartene og disse bergartene må karakteriseres som dårlige vanngivere (> 500 l\/time).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.136)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleHydrogeologisk kartlegging i Finnmark. Øst-Finnmark. Delrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode29489
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal