Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:00Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:00Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667550
dc.description.abstractDet er utført refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking i Ørstafjorden. Undersøkelsens hovedformål er miljøgeologisk kartlegging av fjordsystemet m.h.t. forurensningstyper og -mengder. I denne rapporten blir resultatene av den seismiske undersøkelsen presentert, mens sedimentundersøkelsene blir behandlet i en egen rapport. Overflatesedimentene i fjorden består av marine\/glasimarine leirer, bunnmorene, randmorene og sand fra dagens delta. Randmorenen er dannet under eller noe etter den regionale deglasiasjonen i området. Maksimal mektighet av kvartære avsetninger i fjorden er drøyt 160 ms. Fjordsedimentene er hovedsaklig knyttet til tre basseng. Prøvetakingen ble for stor del gjort i de to indre av disse bassengene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.125)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectAVSETNING
dc.titleMiljøgeologi i Ørstafjorden. Del I. Sedimenttyper, mektighet og fordeling.
dc.typeReport
dc.description.localcode29513
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal