Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.coverage.spatial17182 Vinstra
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:04Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667552
dc.description.abstractSom en del av arbeidet med Flerbruksplanen for vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen. Informasjonen på kartene kan deles i tre hovedtyper: 1) Klassifisering av løsmassenes vanngiverende basert på geologiske kriterier. 2) Lokalisering med ref.nr. av eksisternde prosuksjonsbrønner, sonderboringer, undersøkelsesbrønner og geofysiske profil. 3) Forekomstenes egnethet som kilde til dikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectRØRBRØNN
dc.titleRessurskart 1:50 000 - grunnvann i løsmasser - med beskrivelse. Nord-Fron kommune, Oppland fylke. Status pr. 01.09.86.
dc.typeReport
dc.description.localcode29517
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal