Show simple item record

dc.contributor.authorFreland, Alf
dc.coverage.spatial12161 Eksingedal
dc.coverage.spatial12164 Mo
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:32Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:32Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667562
dc.description.abstractDenne rapporten bygger på data fra to tidligere rapporter om sand- og grusundersøkelser i kommunen (NGU-rapport 1806\/18 og Stv.-rapp. nr. 19 oppdr. R-119 A) , begge utgitt i 1983. Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20 000 eller på 1:50 000 der ØK ikke finnes. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Modalen er det registrert ialt 12 sand- og grusforekomster, av disse er 9 volumberegnet, og de angir et samlet volum på ca. 13 mill. kbm.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrusregisteret i Modalen kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29539
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal