Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial20274 Storforshei
dc.coverage.spatial19271 Mo i Rana
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:33Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:33Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667563
dc.description.abstractI forbindelse med utprøving av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger på Mofjellet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne resultatene oppnådd med dette instrumentet med resultatene fra NGUs turanmålinger i feltet. Dernest var det av interesse å studere Sølvbergsonens forløp mot vest. Målingene viser at energiseringsmetoden har avgjørende betydning for resultatet av målingene. Med samme energisering som ved turammålingene indikeres de samme lederne, og en får i tillegg detaljinformasjon som letter tolkningsarbeidet. Målinger i frekvensdomenet ved 25 Hz har gitt spesielt viktige detaljer. Målingene avgrenser Sølvbergsonen mot vest, men nordlige og sørlige begrensning kan ikke fastlegges lengst vest i feltet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleForsøksmålinger med NGUs TFEM-instrument over Sølvbergsonen på Mofjellet.
dc.typeReport
dc.description.localcode29540
dc.source.pagenumber47


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal