Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial20274 Storforshei
dc.coverage.spatial19271 Mo i Rana
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:33Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:33Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667563
dc.description.abstractI forbindelse med utprøving av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger på Mofjellet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne resultatene oppnådd med dette instrumentet med resultatene fra NGUs turanmålinger i feltet. Dernest var det av interesse å studere Sølvbergsonens forløp mot vest. Målingene viser at energiseringsmetoden har avgjørende betydning for resultatet av målingene. Med samme energisering som ved turammålingene indikeres de samme lederne, og en får i tillegg detaljinformasjon som letter tolkningsarbeidet. Målinger i frekvensdomenet ved 25 Hz har gitt spesielt viktige detaljer. Målingene avgrenser Sølvbergsonen mot vest, men nordlige og sørlige begrensning kan ikke fastlegges lengst vest i feltet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleForsøksmålinger med NGUs TFEM-instrument over Sølvbergsonen på Mofjellet.
dc.typeReport
dc.description.localcode29540
dc.source.pagenumber47


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal