Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.contributor.authorBersvendsen, J.H.
dc.contributor.authorBottenvik, G.
dc.contributor.authorFaye, G. Chr.
dc.contributor.authorOttesen, R.T.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:39Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667565
dc.description.abstractGeokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 viser kr 13.1 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr 15.7 mill., som fordeler seg slik : Ordinære lønninger kr 7.6 mill. (48,5%), driftsmidler kr 3.4 mill. (21.6 %), driftsmidler i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter kr 2.1 mill (13.5%), del i NGUs fellesadministrasjon kr. 2.6 mill. (16.4%). Som tjenesteytelser er det utført kjemiske analyser på bergarter, bekkesedimenter, jordprøver, organisk matriale og vann, i alt 267 000 bestemmelser. Prosjektarbeidet har resultert i utgivelse av 6 publikasjoner og 31 rapporter. Det ble holdt 25 eksterne foredrag og 7 interne kollokvier.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleÅrsrapport, Geokjemisk avdeling 1986
dc.typeReport
dc.description.localcode29546
dc.source.pagenumber76


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal