Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.coverage.spatial13193 Tafjord
dc.coverage.spatial13194 Valldal
dc.coverage.spatial12191 Stranda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:45Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:45Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667568
dc.description.abstractI juli 1986 utførte NGU refleksjonsseismiske målinger i Tafjord og Norddalsfjord, Møre og Romsdal. Det er gitt en oversikt over hovedtyper, fordeling og mektigheter og sedimentene i fjordsystemet. Utenfor deltaene ved Sylte, Tafjord og Norddal er det påvist erosjonskanaler som tyder på massebevegelse\/skred. Det er ikke funnet stabiliserende morenerygger eller fjellterskler i forkant av deltaene ved Tafjord, Norddal og Eidsdal. Grunnet nedskåret erosjonskanal i sydlige del av randavsetning vest for Sylte, vil stabiliserende effekt av denne være begrenset. Med tanke på mulig flyteskredaktivitet anbefales geotekniske undersøkelser på omtalte delta før større utfyllings-\/ gravearbeider. I område Linge\/Brudehammeren - Sylte\/Vindnes er det ikke påvist sikre fjellreflektorer . Under randavsetning vest for Sylte, er dyp fra havflaten til fjell vurdert til ca. 400 m. En mulig fjellreflektor nord for Vindsnes antyder fjell på 200-250 m under havflaten. En nærmere bestemmelse av dyp til fjell bør foretaes ved refraksjonsseismiske målinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectDELTA
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleRefleksjonsseismiske målinger i Tafjord og Norddalsfjord, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29554
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal