Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHillestad, Gustav
dc.coverage.spatial17214 Flornes
dc.coverage.spatial17211 Meråker
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:15Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:15Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667582
dc.description.abstractNord-Trøndelag Elektrisitetsverk skal planlegge kraftutbygging i Meråker, hvilket blant annet innebærer oppdemming til et høyere nivå av Fjergen. I den forbindelse var det av interesse å skaffe seg kjennskap om løsmassemektigheter og fjellkvalitet, og NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske målinger på de aktuelle lokaliteter. Det ble ialt målt 17 profiler, hvorav 4 var hel eller delvis under vann. Løsmassemektigheten var de fleste steder meget liten, lydhastighetene tydet på godt fjell, med noen få unntak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.076)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleSeismiske målinger, Meråker.
dc.typeReport
dc.description.localcode29587
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal