Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.coverage.spatial13194 Valldal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:26Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:26Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667585
dc.description.abstractI juni 1987 utførte NGU refleksjonsseismiske målinger i området fra Sylte- Vindsnes i vest til Honeset - Kvernhusneset i øst. Formålet med undersøkelsen var å avklare om det går en fjellrygg\/fjellterskel over fjorden med henblikk på fjordkrysning med tunnel. Undersøkelsen viser at en fjellrygg som går fra Vindsnes i retning Almflåa - Honeset faller mot NNØ. Største registrerte dyp til fjell langs linjen Vindsnes - Almflåa er ca 300 meter fra havnivå. Fra Vindsnes i retning vest av Honeset er største registrerte dyp til fjell ca. 330 meter fra havnivå. Maksimalt fjelldyp antas å kunne være større enn de observerte verdiene langs begge linjene noe nærmere land på nordsiden av fjorden. Tolkningen i den nordlige del av det undersøkte området blir vanskeliggjort på grunn av totalrefleksjon fra deltasedimenter og sideekko. For eventuell nærmere fastlegging av fjelloverflaten og utarbeidelse av fjellkotekart bør de refleksjonsseismiske målingene suppleres med refraksjonsseismiske målinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.087)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleRefleksjonsseismiske målinger i området mellom Vindseneset og Honeset i Norddalsfjorden, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29598
dc.source.pagenumber5


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal