Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial13204 Eide
dc.coverage.spatial12201 Hustad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:28Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:28Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667586
dc.description.abstracti august 1986 utførte NGU refleksjonsseismiske målinger i Frænfjorden, Møre og Romsdal. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge sedimentmektigheter og overflatesedimenter samt å gi generell oppsummering av den glasialgeologiske utviklinga i området. De tykkeste løsmasseavsetningene finnes i et basseng østnordøst av Vågøya der 130 ms er påvist. I de øvrige bassengene varierer mektighetene fra 50-100 ms sedimenter. Bunnen av Frænfjorden er hovedsakelig dekket av morenemateriale, glasimarine og marine sedimenter. Av disse har glasimarine avsetninger sørst arealmessig utbredelse. En randavsetning krysser fjorden i N-S-retning vest for Elnesvågen. Interne reflektorer i denne viser at den er avsatt mot vest. Rester av eldre, glasimarine avsetninger finnes langs nordkysten av Frænfjorden.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.095)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleRefleksjonsseismiske undersøkelser i Frænfjorden Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29601
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal