Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:34Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:34Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667590
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Vadsø kommune har NGU foretatt oppfølgende undersøkelser av viktige sand- og grusforekomster i kommunen. For å bedre det gamle datagrunnlaget er det foretatt nye sonderboringer (Borros). Bare i enkelte tilfeller er det tatt nye prøver og beskrevet nye profil. I Lilleelv er det påvist 93 000 m3 sand og grus som egner seg best til vegformål. I Kiby er det påvist en strandvoll som dekker kommunens behov for fyllmasse i dette området. I Thomaselv er materialet best egnet til betongformål. Forekomsten er viktig i forsyningen av Vadsø by. I Skittenelv er materialet godt egnet til mørtelsand. Massetaket kan utvides så langt mot nord at riksvegen kan flyttes. I Skittenelvbakken kan det 4-5 m mektige topplaget ventelig nyttes til betongformål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.108)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUS
dc.subjectVOLUM
dc.titleOppfølgende sand- og grusundersøkelser i Vadsø kommune, Finnmark fylke 1987.
dc.typeReport
dc.description.localcode29614
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal