Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.coverage.spatial13194 Valldal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:43Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667592
dc.description.abstractEtter forespørsel fra Norddal kommune og Valldal Settefisk har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført grunnvannsundersøkelser i Valldal. Oppdraget har vært å vurdere mulighetene for vannforsyning til drikkevann og til et eventuelt settefiskanlegg. Undersøkelsene har bl.a. bestått i refraksjonsseismikk, vertikal elektrisk sondering (VES), sonderboringer og korttids undersøkelsespumping fra 5\/4\" slissede rør. Rapporten konkluderer med at to av de seks undersøkte områdene er egnede. Sylte er den klart beste forekomsten med tanke på store grunnvannsuttak. Heggen er egnet for noe mindre uttak. Forekomsten Sylte ligger ved utløpet av Valldøla i Tafjorden og saltvannsinntrengningen i deltaet vil i stor grad styre og begrense utnyttelsen. Forøvrig er vannkvaliteten tilfredsstillende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.154)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Valldal, Norddal kommune, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29639
dc.source.pagenumber88


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal