Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:45Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:45Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667593
dc.description.abstractI forbindelse med NGUs samarbeidsprosjekt med Agdermineral A\/S, ble en rekke kvartsitter befart og prøvetatt i Aust-Agder. To områder ble detaljkartlagt (målestokk 1:5000). Formålet med undersøkelsene har vært å finne kvartsitter med kvalitet god nok til FeSi- eller SiC-produksjon (eller evt. enda bedre). Undersøkelsene har foregått innenfor kommunene Grimstad, Froland, Kragerø, Øyestad, Birkenes, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Kvartsittprøvene er undersøkt v.hj.a. mikroskopi, kjemisk analyse, mikrosonde- og dilatometerundersøkelser. Etter befaringer er flg. kvartsittområder foreslått videre undersøkt; Nævestad\/Kvitberg, Sørdal, Mørløs, Vigelandsvannet, Neset v\/Rorevannet, Buvannet, Tjernheia og Åvelandstjern, Ved detaljkartlegging er det ved Vølevannene skilt ut en sone med kvartsitt med mulig SiC-kvalitet. Den har en brutto tonnasje på ca. 3,25 mill. tonn. Kjerneboringer er foreslått. Ved detaljkartlegging i området Nevertjern-Røynevannet er det skilt ut soner med FeSi-kvalitet. Disse er for små til å gi drift i større målestokk. Stedvis bøe en mer omfattende prøvetaking iverksettes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.203)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTS
dc.subjectKVARTSITT
dc.titleUndersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder Fylke, 1985.
dc.typeReport
dc.description.localcode29648


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal