Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:52Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667595
dc.description.abstractLitteratur om geofysiske unders. av mulige kontinent-kontinent kollisjoner innenfor de Trans-Hudsonske og Svekokarelske orogonene er gjennomgått. Den sør-østre delen av den foreslåtte Trans-Hudson orogonen faller sammen med en elektrisk leder. Denne anomalien kan skyldes skiver av hydrert skorpemateriale av havbunnstype. Et magnetotellurisk profil over den foresl. Svekokarelske suturen indikerer en lign. anomali i Finland. Den el. lederen i Nord-Amerika sammenf. med en lavhastighetssone. Refleksjonsseismikk vest for denne sonen viser flere tydelige refleksjoner med svakt - middels fall mot vest. Disse kan være skyvesoner innenfor den tilgrensende Churchill provinsen. Refraksjonsseismikk over den foreslåtte Svekokarelske orogenen i nordlige Fennoskandia viser skiftende høy- og lav- hastighetslag i et en echelon mønster. Disse lagene kan også tolkes som basaltiske fragmenter av havbunnsskorpe fra en subduksjonssone. Langs store deler av de foresl. suturene opptrer parallelle positive og negative gravimetriske anomalier. Dette er en indikasjon på at kratonene som er atskilt av suturene har forskjellig tetthet og tykkelse, noe som også er vist med seismiske unders. Aeromagnetiske kart benyttes for å kartlegge avkutting av magnetisk mønster i sutersonene. De paleomagnetiske unders. er ikke motstridene til de stadig økende antall indikajsoner på proterozoisk platetektonikk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.131)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPROTEROZOIKUM
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectTEKTONIKK
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.titleBidrag fra geofysiske undersøkelser til geologisk forståelse av kontinent-kontinent kollisjon i de Hudsonske og Svekokarelske orogeneser.
dc.typeReport
dc.description.localcode29652
dc.source.pagenumber19


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal