Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial18133 Sandefjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:20Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:20Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667610
dc.description.abstractElektromagnetiske målinger (VLF og EM-31) er foretatt langs to profiler i Larvik Sentrum. Det ble også gjort forsøk med enkle seismiske målinger. Hensikten med dette var å kartlegge eventuelle vannførende sprekkesoner. De elektromagnetiske målingene ble sterkt forstyrret av tekniske anlegg. I et uforstyrret område indikeres en sprekkesone. De seismiske målingene ble av forskjellige årsaker mislykket. Det antydes at mer avansert seismikk eventuelt georadar kan gi et klarere bilde av eventuelle sprekkesoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.155)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGeofysiske målinger for kartlegging av mulig vannførende sprekkesoner i Larvik.
dc.typeReport
dc.description.localcode29709
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal