Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkyseth, Trond
dc.coverage.spatial17132 Porsgrunn
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:23Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:23Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667614
dc.description.abstractPå oppdrag av Telemark vegkontor er det gjort gravimetri på løsmasser i Porsgrunn i forbindelse med prosjektering av ny veiforbindelse over Skienselva. Det er målt 76 punkter hvorav 57 av disse ligger langs et profil som ble ønsket undersøkt. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet to modeller, langs hovedprofilet og et på tvers av dette. Formålet er å gi et bilde av berggrunnstopografien under løsmassene og et anslag på dypet av disse. Modelleringsforsøkene baserer seg på 2 1\/2-dimen- sjonal modellering ved hjelp av programmet Gamma. Valgt tetthetskontrast er 0.77 g\/cm3. Tetthet på løsmassene er oppgitt å være 1.9 g\/cm3. Hovedresultatet er at på tvers av hovedprofilet går en fjellrygg overdekt av ca. 15 m løsmasse som på hver side har et løsmassedyp på henholdsvis ca. 80 m i syd og ca. 75 m i nord. Denne modellen viser overensstemmelse med boreresultater i området. Det er særlig bestemmelse av regionalnivået som er avgjørende for kvaliteten på modellene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.169)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGravimetrisk undersøkelse av løsmasser i Porsgrunn.
dc.typeReport
dc.description.localcode29724
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal