Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.coverage.spatial20334 Iesjåkka
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:24Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:24Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667615
dc.description.abstractForekomstens navn og koordinater: 1)Veiskjæring: 123\/033 2)Dateringslokalitet: 090\/020 Rapporten er inndelt i tre deler: Del 1 omhandler en ca. 35 m lang veiskjæring beliggende langs riksvei 92, 5,5 km NØ for Jergul. Det er gitt en makroskopisk og mikroskopisk beskrivelse av bergartene i veiskjæringen, resultater av kjemiske analyser og tilhørende CIPW-normberegninger. Del 2 omhandler en dateringslokalitet beliggende ca. 1,5 km NØ for Jergulgrenda. Det er gitt en makroskopisk og mikroskopisk beskrivelse av bergarten som skal dateres, samt resultat av kjemisk analyse og CIPW-normberegning. Del 3 omhandler resultatene av in-situ magnetiske susceptibilitetsmålinger i Jergulområdet. Disse er sammenlignet med susceptibilitetsmålinger utført i petrofysisk laboratorium på NGU på innsamlede håndstykker fra det samme området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.174)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectMIKROSKOPERING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.titleGeologisk undersøkelse av to lokaliteter innenfor Jergul gneiskomplekset nordøst for Jergul, kbl. Iesjåkka, Finnmarksvidda.
dc.typeReport
dc.description.localcode29726
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal