Show simple item record

dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.coverage.spatial23362 Kongsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:28Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:28Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667617
dc.description.abstractGeologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. Arbeidet har bestått av mineralogiske undersøkelser, kjemiske analyser og S-isotop analyser. Små mengder barytt er påvist som matriks i breksjer og på årer og i sement i lavmetamorfe sen-prekambriske sandsteiner. Mest ineressant er baryttminerali- seringene i breksjer. De opptrer langs en forkastning som er tilknyttet Trollfjord-Komagelv-forkastningssonen. Leiromvandling og anrikning av enkelte sporelementer langs forkastningen viser at disse mineraliseringene kan være tilknyttet en hydrotermal prosess. Foreløpig s-isotop undersøkelser indikerer at mineraliseringene er dannet før den kaledonske hoveddeformasjon. De vil følges opp med kjerneboring sommeren 1987. Samtidig vil strukturgeologiske studier av forkastningssystemene gjøres da andre deler av Trollfjord-Komagelv- forkastningssonen også er aktuell for videre baryttleting. Baryttmineraliseringene i sandsteinene har ikke økonomisk interesse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectBARYTT
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectGULL
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectISOTOP
dc.titleBaryttleting i Finnmark. Geologiske og geokjemiske undersøkelser utført i 1986 i Trollfjorddalen, Varangerhalvøya.
dc.typeReport
dc.description.localcode30594
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal