Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.coverage.spatial16232 Holden
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:41Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:41Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667626
dc.description.abstractStrukturgeologiske undersøkelser er utført i Malm-området, for å utrede tektonostratigrafi og tektonometamorf utvikling. Bergartene er delt inn i tektoniske enheter, med grunnfjellsgneiser strukturelt overlagt av metamorfe orto- og paragneiser, grønnsteiner og delvis konglomeratiske sandsteiner sandsteiner. Innen grønnsteinssekvensen, Fosdalsgruppen, opptrer stratiforme bandete jernformasjoner som har dannet grunnlag for gruvedrift. Alle enhetene er plyfasalt deformert, og metamorfosert under lav grad forhold. Flere sett normal- og reversforkastninger kutter bergartene, og disse har vertikale bevegelser opptil ca. 600 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.070)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectJERN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectTEKTONIKK
dc.titleStrukturgeologisk undersøkelse i Malm, Verran kommune, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode33234
dc.source.pagenumber47


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal