Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.coverage.spatial15221 Bjugn
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:46Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:46Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667630
dc.description.abstractForekomstens navn og koordinater forts.: 8 lokaliteter. Rapporten er utarbeidet for Statens Vegvesen i Sør-Trøndelag med formål å finne bergarter som egner seg til produksjon av veipukk. Feltarbeidet er utført vesentlig langs vei og bergartsprøver er hentet fra veiskjæringer. Totalt er 8 lokaliteter undersøkt og det er utført fallprøve, abrasjonstest og tynnslipanalyse på samtlige prøver. Lokalitetene Møriaunet og Skola fram- hever seg spesielt med produktverdier like i overkant av 3,0. Rapporten inneholder også en sammenstilling av tidligere analyser fra området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.236)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKK
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectABRASJON
dc.titlePukkundersøkelser i Åfjord kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30613
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal