Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.coverage.spatial16181 Vågå
dc.coverage.spatialLESJA
dc.coverage.spatialDOVRE
dc.coverage.spatialSEL
dc.coverage.spatialVÅGÅ
dc.coverage.spatialNORD-FRON
dc.coverage.spatialSØR-FRON
dc.coverage.spatialRINGEBU
dc.coverage.spatialØYER
dc.coverage.spatialLILLEHAMMER
dc.coverage.spatialGAUSDAL
dc.coverage.spatial14192 Dombås
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.coverage.spatial17183 Skåbu
dc.coverage.spatial17182 Vinstra
dc.coverage.spatial18183 Ringebu
dc.coverage.spatial18171 Goppollen
dc.coverage.spatial18172 Lillehammer
dc.coverage.spatial18173 Follebu
dc.coverage.spatial18174 Fåvang
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:47Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:47Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667632
dc.description.abstractSom en del av arbeidet med Flerbruksplaner for vassdrag i Gudbrandsdalen, har NGU kartlagt og sammenstillet data vedr. grunnvannsforekomster i løs- masser. Rapporten, som bygger på data innsamlet gjennom hele perioden fra ca. 1957-85, dekker vesentlig hoveddalføret. Grunnvannsforekomstene er klas- sifisert etter vanngiverevne i skalaen GOD - MIDDELS - DÅRLIG. I tillegg er forekomster som ikke er undersøkt\/ikke er tilstrekkelig undersøkt, men som ut fra hydrogeologiske vurderinger antas å kunne ha en god eller middels vanngiverevne avmerket. Sonderboringer, undersøkelsesbrønner, produksjons- brønner og åpne snitt er også avmerket. Pr. 01.01.86 har NGU registrert 33 forekomster klassifisert som GOD vanngiver. Disse er kort beskrevet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRØRBRØNN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleVannressurskart 1 : 50 000 med beskrivelse - grunnvann i løsmasser, Gudbrandsdalen, Oppland fylke. Status for 10 kartblad pr. 01.01.86.
dc.typeReport
dc.description.localcode32021
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal