Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Hans Jørund
dc.coverage.spatial14113 Lyngdal
dc.coverage.spatial14112 Mandal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:51Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667635
dc.description.abstractGrusregisteret i Lindesnes kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle inter- esser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir samlet ca. 2 mill. m3 fordelt på 7 forkomster. Disse forekomstene vil bare dekke det lokale behov. Kvaliteten på massene tilsier at annet materiale brukes dersom kvalitets- kravene er høye.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.106)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrusregisteret i Lindesnes kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33095
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal