Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial14113 Lyngdal
dc.coverage.spatial14114 Hægebostad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:01Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:01Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667642
dc.description.abstractGrusregisteret i Lyngdal kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er presentert i form av kart og tabeller. I Lyngdal kommune er det registrert ca. 11 mill. m3 sand og grus. Av dette er 25% bebygd og derfor ikke tilgjengelig for uttak i dag. De aller fleste forekomstene ligger langs Lyngdalselva. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe for svakt til å være godt egnet til vegformål, spesielt til faste dekker og til veger med stor trafikkbelastning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.107)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Lyngdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33166
dc.source.pagenumber49


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal