Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial14113 Lyngdal
dc.coverage.spatial14114 Hægebostad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:01Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:01Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667642
dc.description.abstractGrusregisteret i Lyngdal kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er presentert i form av kart og tabeller. I Lyngdal kommune er det registrert ca. 11 mill. m3 sand og grus. Av dette er 25% bebygd og derfor ikke tilgjengelig for uttak i dag. De aller fleste forekomstene ligger langs Lyngdalselva. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe for svakt til å være godt egnet til vegformål, spesielt til faste dekker og til veger med stor trafikkbelastning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.107)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Lyngdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33166
dc.source.pagenumber49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal