Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut
dc.coverage.spatial13114 Sokndal
dc.coverage.spatial13111 Flekkefjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:06Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667646
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 15 forekomster i Flekkefjord; derav 12 sand- og grusforekomster og 3 massetak i morene. Et volumoverslag lyder på 12.5 mill. m sand og grus. Over 90% av sand- og grusressursene er konsentrert til området rundt tettstedet Sira. Store ressursarealer er båndlagt av bebyggelse og dyrka mark.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.099)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Flekkefjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33173
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal