Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial13112 Farsund
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:08Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:08Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667647
dc.description.abstractGrusregisteret i Farsund kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er Grusregisteret i Farsund kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra Grusregisteret er presentert i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir ca. 3 mill. m3. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe svakt for bruk til veiformål. For betongformål med normale fasthetskrav er de fleste sorterte sand- og grusforekomstene egnet. 65% av det totale volum ligger under dyrket mark.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.098)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Farsund kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33176
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal