Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut R.
dc.coverage.spatial19134 Vannsjø
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:28Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:28Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667657
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 14 forekomster i kommunen, og av dem er 12 sand- og grusforekomster. Et volumoverslag lyder på ca. 13 mill. m3 sand og grus, og det meste er lokalisert til områdene rundt Raet. Kvaliteten på massene varierer, flere steder er grovere masser mangelvare.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.122)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Tune kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29249
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal