Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:39Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667663
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over kommunenes sand- og grusreserver. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og større avsetninger er befart, og i de fleste tilfelle også kartlagt og volumberegnet. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor Trondheim kommune er det registrert tilsammen 10 forekomster med sortert sand og grus og 7 pukkforekomster inklusive 2 pukkverk i drift. De aller fleste av grusforekomstene er volumberegnet og et grovt overslag gir tilsammen ca. 17 mill. fm3 (fast kubikkmeter). Bare 10 % av dette er tilgjengelig for uttak på kort sikt, slik at kommunen har små reserver. De to pukkverkene leverer i dag masse til alle typer formål. Innen Malvik kommune er det registrert 4 forekomster med sortert sand og grus, og 6 pukkforekomster inkl. ett pukkverk. Sand- og grusreservene er svært små (ca. 1 mill. kbm) og kvaliteten sterkt varierende. Pukkverket leverer masse for de fleste formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.170)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKK
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret for Trondheim og Malvik kommuner, Sør-Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29287
dc.source.pagenumber44


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal