Show simple item record

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialTRONDHEIM
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:39Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667663
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over kommunenes sand- og grusreserver. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og større avsetninger er befart, og i de fleste tilfelle også kartlagt og volumberegnet. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor Trondheim kommune er det registrert tilsammen 10 forekomster med sortert sand og grus og 7 pukkforekomster inklusive 2 pukkverk i drift. De aller fleste av grusforekomstene er volumberegnet og et grovt overslag gir tilsammen ca. 17 mill. fm3 (fast kubikkmeter). Bare 10 % av dette er tilgjengelig for uttak på kort sikt, slik at kommunen har små reserver. De to pukkverkene leverer i dag masse til alle typer formål. Innen Malvik kommune er det registrert 4 forekomster med sortert sand og grus, og 6 pukkforekomster inkl. ett pukkverk. Sand- og grusreservene er svært små (ca. 1 mill. kbm) og kvaliteten sterkt varierende. Pukkverket leverer masse for de fleste formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.170)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKK
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret for Trondheim og Malvik kommuner, Sør-Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29287
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal