Show simple item record

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.coverage.spatial17213 Tydal
dc.coverage.spatial17201 Stugusjø
dc.coverage.spatial17212 Essandsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:45Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:45Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667666
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Tydal kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og veinære avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekn. de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartstellinger. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 27 forekomster med sortert sand og grus og et nedlagt steinbrudd. De aller fleste av disse er volumberegnet og et grovt overslag gir tilsammen ca. 15 mill. kbm (fast kubikkmeter). Kommunen er rikelig forsynt med sortert sand og grus sett i forhold til befolkningen, men et flertall av de prøvetatte forekomstene består av masser som er glimmerrike og har et høyt innhold av meget svake bergartskorn. Rapporten inneholder også orienterende resultater om bl.a. volum, arealbruk og kvalitet m.h.p. vei- og betongformål for de fleste av forekomstene (sprøhet, flisighet, abrasjon). Måling av radioaktiv stråling (gamma-) fra grusforekomstene viser lave og normale verdier målt i mikrorøntgen\/time. Målingene er utført før Tsjernobyl-ulykken.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.173)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleGrusregisteret for Tydal kommune, Sør-Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29291
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal