Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut R.
dc.coverage.spatial19131 Sarpsborg
dc.coverage.spatial20134 Øymark
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:50Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:50Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667669
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 18 sand- og grusforekomster og 1 pukkverk i kommunen. Et volumoverslag lyder på 2,4 mill. m3 sand og grus. Forekomstene er små og ligger spredt rundt i kommunen. Kvaliteten på massene varierer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.187)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret i Rakkestad kommune, Østfold fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29301
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal