Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut R.
dc.coverage.spatial18131 Horten
dc.coverage.spatial19134 Vannsjø
dc.coverage.spatialVÅLER ØSTFOLD
dc.coverage.spatialMOSS
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:51Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667670
dc.description.abstractGruregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialetes egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er ikke registrert drivverdige forekomster av naturgrus\/-sand med god kvalitet i kommunene Moss, Rygge og Våler. Mindre forekomster med strandmateriale og morenemateriale kan nyttes til fyllmasser. De tre kommunene må basere sitt forbruk på import av naturgrus\/-sand og bruk av pukk, bl.a. fra Moss pukkverk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.188)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Moss, Rygge og Våler kommune, Østfold fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29303
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal